Muzarto

Academiereglement

Dit document beschrijft in een aantal hoofdstukken hoe we in Muzarto, de academie voor muziek, woordkunst-drama en dans van Essen – Kalmthout, werken. Het geeft in kort bestek informatie rond de regelgeving met betrekking tot de organisatie en de werking van het academieleven met onder andere aandacht voor orde en regelmaat.

Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en plichten, zonder afspraken en regels. In het algemeen kan men zeggen dat ze bedoeld zijn om onze doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken.

Dit academiereglement wil voor iedereen die bij de werking van Muzarto betrokken is een gids zijn doorheen het schooljaar. Bovendien kan dit document uitsluitsel geven in situaties die twijfels oproepen.

Terecht wordt er van de academie degelijk onderwijs verwacht, een passend onderwijsklimaat en een eigentijdse opvoeding vanuit vaste levenswaarden. De directie, de leerkrachten en alle betrokkenen bij de academie zullen consequent de doelstellingen van de academie naleven. Hiervoor is samenwerking noodzakelijk. Wij hopen dat we elkaar als betrokken partners op de best mogelijke manier kunnen aanvullen.

Wij willen er samen het beste van maken.

Waar?

Kerkstraat 3
2910 Essen

Kerkeneind 21
2920 Kalmthout 

Heuvel 37
2920 Kalmthout 

Wat?

Wat nog?

Direct mee met al onze nieuwtjes?
Volg ons op sociale media!

©2021 Muzarto