Opendeurdag op 10 juni 2023!
Muzarto

Zorgbeleid

Niet voor iedereen is een gewoon leertraject binnen Muzarto mogelijk. Wij streven er naar om zoveel mogelijk leerlingen mee op ons pad te nemen. Zo werken we aan een stevig zorgbeleid en staan een zorgcoördinator en een taakleerkracht klaar om jou(w kind) te helpen. 

Daarnaast hebben we aangepaste trajecten voor leerlingen die les volgen in het buitengewoon onderwijs of een erkenning van handicap hebben. 

1.
Inclusief onderwijs is de eerste optie
2.
Toegankelijkheid voor leerlingen met specifieke leerbehoeften
3.
Uitbouwen zorgbeleid

Verwachtingen

Wat mag je als leerling of ouder niet verwachten?

 • Intensief en doorgedreven individueel onderwijs
 • Therapie
   

Wat mag je als leerling of ouder wel verwachten?

 • Correcte informatie en open communicatie
 • Inzet en betrokkenheid van leerkrachten
 • Zorgzame benadering van uw kind
 • Plezier voor uw kind in het spelen of dansen
 • Helder advies: wat zijn de mogelijkheden, wat is ons advies
 • Drie zorgniveaus

ZORGNIVEAU 1: brede basiszorg

Er zijn aanwijsbare fysieke, cognitieve of psychische problemen met een invloed op het leerproces. Er is geen erkenning van handicap of toegang tot het buitengewoon onderwijs zoals in niveau 2 en 3.

bv. aandachtsstoornissen, hyperkinesie (AD(H)D), dyslexie, diabetes, epilepsie,…

 • De leerling volgt het gewone lesrooster en krijgt de nodige zorg en/of extra ondersteuning binnen de les en eventueel daarbuiten
 • De evaluatie kan op een alternatieve manier gebeuren
 • De leerdoelen moeten behaald worden
 • De leerling krijgt een leerbewijs van basiscompetenties of beroepskwalificaties
   

Opgelet! Eventuele (medische) attesten staan ter beschikking van Muzarto.

ZORGNIVEAU 2: verhoogde zorg

Er zijn aanwijsbare en medisch gestaafde problemen van fysieke, mentale of psychische aard die ervoor zorgen dat de leerling het gewone lesrooster niet kan volgen én de leerling beschikt over de nodige attesten en/of documentatie hieromtrent (erkenning van handicap of toegang tot het buitengewoon onderwijs).

 • De leerling kan een aangepast lesrooster volgen (in overleg) bv. een bepaald vak of meerdere vakken niet volgen, minder of meer lestijd aan een vak besteden, andere groepsnorm
 • De evaluatie kan op een alternatieve manier gebeuren
 • De leerdoelen moeten behaald worden
 • De leerling krijgt een leerbewijs van basiscompetenties of beroepskwalificaties


Opgelet! Eventuele (medische) attesten staan ter beschikking van Muzarto..

ZORGNIVEAU 3: individueel aangepast curriculum - Mozaïek

De leerling heeft een fysieke en/of mentale beperking énde leerling beschikt over een attest “erkenning van handicap” (VAPH, FOD,…) en/of de leerling heeft toegang tot het buitengewoon onderwijs

 • De leerling kan een aangepast lesrooster volgen (in overleg) bv. een bepaald vak of meerdere vakken niet volgen, minder of meer lestijd aan een vak besteden, andere groepsnorm
 • De leerdoelen moeten niet behaald worden
 • De leerling krijgt een leerbewijs deeltijds kunstonderwijs


Opgelet! Eventuele (medische) attesten staan ter beschikking van Muzarto.

Verwachtingen

1.

De eerste stap is al genomen: u bent hier. 

2.

Vul alle informatie in bij de online inschrijving of op het inschrijvingsformulier.

3.

Bezorg ons tijdig de nodige attesten

4.

Vragen? Het secretariaat helpt je graag verder.

5.

Individuele vragen: afspraak met de directeur 

6.
De leerkrachten van uw kind krijgen de informatie, die u ons geeft
7.

Voor inschrijvingen in het individueel aangepast curriculum wordt een intakegesprek gepland begin september

8.

Indien nodig overleggen collega’s om het best mogelijke parcours uit te stippelen of bij te sturen

9.

U wordt op oudercontacten geïnformeerd over de doelen die voor uw kind vooropgesteld worden en de mate waarin deze werden behaald

Vragen? Aarzel niet om het secretariaat of de zorgcoördinator te contacteren. We kunnen jouw kind op de beste manier begeleiden als u de nodige informatie doorgeeft.

Waar?

Kerkstraat 3
2910 Essen

Kerkeneind 21
2920 Kalmthout 

Heuvel 37
2920 Kalmthout 

Wat?

Wat nog?

Direct mee met al onze nieuwtjes?
Volg ons op sociale media!