Muzarto

Zorgbeleid

Elke leerling stapt Muzarto binnen als een uniek persoon, die onder begeleiding van verschillende leerkrachten, gestimuleerd wordt om van bij de start zijn eigen artistieke mogelijkheden te ontwikkelen. 

Voor sommige leerlingen kan die begeleiding intensiever of individueler zijn. 

Omdat we ernaar streven zoveel mogelijk leerlingen mee op ons pad te nemen, bieden wij verschillende leertrajecten aan. 

Op basis van een intakegesprek, waarin in alle openheid en met wederzijds respect de problematiek van de leerling wordt geschetst, wordt bepaald welk traject de leerling het beste volgt. Belangrijke factor in dit advies is de vraag of de leerling de basiscompetenties en de onderwijsdoelen al dan niet kan behalen.

Niet voor alle trajecten is een (medisch) attest nodig, maar het kan de leerkracht(en) wel helpen om de leerling op een correcte manier te begeleiden. 

1 Brede basiszorg

Brede basiszorg kan als er aanwijsbare fysieke, cognitieve of psychische problemen met een invloed op het leerproces zijn (bv. aandachtsstoornissen, AD(H)D, hoogbegaafdheid, dyslexie, diabetes, epilepsie,…). 

 • De leerling volgt het gewone lesrooster en krijgt de nodige zorg en/of extra ondersteuning binnen de les en eventueel daarbuiten
 • De competenties moeten behaald worden
 • De leerling krijgt een leerbewijs van basiscompetenties of beroepskwalificatie

2 gemeenschappelijk curriculum met aanpassingen

Als academie leveren wij zoveel mogelijk inspanningen opdat alle leerlingen, dus ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen en alle onderwijsdoelen bereiken. Voor leerlingen met een specifieke leerbehoefte doet een academie redelijke aanpassingen. ’Redelijk’ betekent dat leerkrachten en directeur samen met de leerling (en zijn ouders) bekijken wat haalbaar is zowel voor de academie als de leerling zodat hij alle vakken kan volgen en de basiscompetenties of de competenties van de beroepskwalificatie kan verwerven.

In eerste instantie zijn er voor leerlingen die alle onderwijsdoelen kunnen bereiken pedagogische en schoolorganisatorische aanpassingen mogelijk. Is dat niet voldoende, dan kunnen er ook aanpassingen aan het lessenrooster doorgevoerd worden.

 • pedagogische aanpassingen: bijvoorbeeld hulpmiddelen gebruiken, de evaluatie gebeurt op een alternatieve manier, de leerling krijgt meer tijd voor het uitvoeren van een opdracht
 • schoolorganisatorische aanpassingen: bijvoorbeeld een leslokaal zoeken dat toegankelijk is, de plaats van de leerling in de klas
 • aangepast lessenrooster: bijvoorbeeld een slechtziende leerling die het vak groepsmusiceren niet in klasverband kan volgen, maar de leerdoelen wel kan behalen via de andere vakken. 
  Opgelet! Voor deze laatste moet de leerling voldoen aan één van deze voorwaarden: de leerling heeft een attest “erkenning van handicap” (VAPH, FOD,…), de leerling heeft een gemotiveerd verslag dat hem recht geeft tot ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs of de leerling beschikt over een medisch attest ondertekend door een arts, psycholoog of multidisciplinair team erkend door de Vlaamse Gemeenschap

3 individueel aangepast curriculum

Sommige leerlingen zullen ondanks redelijke aanpassingen toch te weinig leerwinst boeken om het gemeenschappelijk curriculum te volgen. In dat geval bekijken de leerkrachten en directeur met de leerling (en zijn ouders) welke basiscompetenties of competenties van de beroepskwalificatie haalbaar zijn en welke niet. Vanaf het moment dat een leerling niet meer alle basiscompetenties of competenties van de beroepskwalificatie moet verwerven, volgt hij een individueel aangepast curriculum

Dat is enkel mogelijk voor leerlingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen: 

 • de leerling heeft een attest “erkenning van handicap” (VAPH, FOD,…)
 • de leerling heeft een verslag buitengewoon onderwijs
 • de leerling beschikt over een medisch attest ondertekend door een arts, psycholoog of multidisciplinair team erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Een individueel aangepast curriculum betekent onderwijs op maat van de leerling. Het traject start met een gesprek tussen de leerling (en zijn ouders of vertrouwenspersoon) en de directeur en betrokken leerkrachten. 

 • De leerling kan een aangepast lesrooster volgen (in overleg) bv. een bepaald vak of meerdere vakken niet volgen, minder of meer lestijd aan een vak besteden, andere groepsnorm
 • De basiscompetenties moeten niet behaald worden
 • De leerling krijgt een leerbewijs deeltijds kunstonderwijs

 

Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren. 

Waar?

Kerkstraat 3
2910 Essen

Kerkeneind 21
2920 Kalmthout 

Heuvel 37
2920 Kalmthout 

Wat?

Wat nog?

Direct mee met al onze nieuwtjes?
Volg ons op sociale media!

©2021 Muzarto