Opendeurdag op 10 juni 2023!
Muzarto

Hoe we evalueren

Geen competitie maar competentie!

In Muzarto kiezen we ervoor om te evalueren volgens het leerplan Kunstig Competent. We geven geen cijfers of een waardeoordeel, maar wel feedback op wat de leerling al kan, wat de groeipunten zijn en hoe de leerling ermee kan omgaan om die nieuwe vaardigheden te bereiken. 

Graad 1

De eerste graad is oriënterend: het formele leerproces gaat hier van start. Leerlingen activeren hun artistieke competenties; ze leren hun talenten op een speelse manier ontdekken en ontwikkelen. Deze graad draagt bij aan een doordachte studiekeuze voor de verdere leerloopbaan in het deeltijds kunstonderwijs. 

We evalueren hier een aantal meer algemene, duidelijk meetbare parameters zoals het meewerken in de les of het durven uitproberen van nieuwe dingen. En om de fiches ook voor de leerling begrijpbaar en aanschouwelijk te maken, werken we met kleuren:

Groen

Dit lukt mij prima!

Lichtgroen

Dit lukt mij goed.

Geel

Dit lukt mij al beter.

Oranje

Dit lukt mij nog niet zo goed.

Rood

Dit lukt mij nog niet.

In de algemene feedback geven de leerkrachten eventueel meer gerichte informatie over de leerling. Zeker in de 1.2 (tweede jaar van de graad 1) kan hier oriënterend advies gegeven worden voor het vervolg van de opleiding.

De overige graden

Kunstig Competent bestaat uit vijf rollen: Vakman, Kunstenaar, Onderzoeker, Samenspeler en Performer. Deze rollen komen allemaal aan bod in de loop van de opleiding, binnen de graad, in elk schooljaar. Afhankelijk van het vak komt de ene rol al wat meer in de aandacht dan de andere en afhankelijk van het leerjaar wordt een rol al dan niet verder uitgediept.

Bovenaan in de evaluatiefiche staat Gedrevenheid. Dit is voor ons de sleutel om leerdoelen binnen elke rol te kunnen bereiken. Gemotiveerd meewerken in de les, het thuis inoefenen, nauwkeurig zijn, het nakomen van afspraken, de wil en het doorzettingsvermogen om een vooropgesteld doel te behalen… vormen de basis om een goede vakman, kunstenaar, onderzoeker, samenspeler of performer te worden. 

De rollen kunstenaar, onderzoeker en samenspeler staan meestal in groep bij elkaar omdat het niet altijd evident is deze van mekaar te onderscheiden. Wanneer een bepaalde rol niet op de evaluatiefiche staat, betekent dit dat ze van ondergeschikt belang is in het kader van dat vak. 

Vakman

Techniek, vakkennis, oefenen, werkdiscipline, concentratie, nauwkeurigheid, aandacht voor afwerking…

Kunstenaar

Maken, experimenteren, spelen, verbeelden en uitdrukken…

Onderzoeker

Artistieke nieuwsgierigheid, ontwikkeling van kritisch kijken, eigen grenzen aftasten, op zoek gaan naar een eigen stijl…

Samenspeler

Rekening houden met anderen, op een positieve manier de groepsdynamiek versterken, in interactie gaan met de medespeler…

Performer

Zichzelf presenteren, speel- of dansplezier op het podium, omgaan met gezonde spanning voor een presentatie, de voorbereiding erop…

Om aan te duiden of een leerdoel binnen een rol al dan niet is bereikt, kiest Muzarto voor deze graadmeter:

De competentie is nog niet aanwezig

De competentie is te beperkt aanwezig

De competentie is meestal aanwezig

De competentie is bereikt

In de algemene feedback geeft de leerkracht tot slot extra toelichting als dat nodig zou zijn. 

Een leerling, die voldoende bagage via competenties heeft bereikt, slaagt in de rol van vakman, kunstenaar, onderzoeker, samenspeler en performer en sluit op die manier zijn graad af. 

Niet alle competenties/rollen komen in elk vak aan bod. Daarom wordt op het einde van de graad de gehele opleiding van de leerling bekeken. Bij twijfel beslissen alle vakleerkrachten van de leerling, in samenspraak met de directie, of de leerling kan overgaan naar een volgende graad. Deze beslissing wordt schriftelijk op de evaluatiefiche gemotiveerd naar de leerling toe.

 

Waar?

Kerkstraat 3
2910 Essen

Kerkeneind 21
2920 Kalmthout 

Heuvel 37
2920 Kalmthout 

Wat?

Wat nog?

Direct mee met al onze nieuwtjes?
Volg ons op sociale media!