Voor Corona-updates: hou de nieuwsberichten in de gaten. 
Muzarto

Artistiek pedagogisch project

Muzarto, academie voor muziek, woordkunst-drama en dans van Essen-Kalmthout telt een kleine 900 leerlingen en 40 leerkrachten. Deze cijfers leren ons dat wij een middelgrote school zijn die, ook omwille van zijn ligging, een landelijke en huiselijke sfeer uitstraalt. 

Er wordt gestreefd naar een open sfeer waarin alle participanten zich kunnen thuis voelen en aanvaard worden met kwaliteiten en beperkingen.

Onze school biedt MUZisch ARTistiek Onderwijs aan in de domeinen domeinoverschrijdende initiatie, muziek, woordkunst-drama en dans zowel aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Als academie vinden we het belangrijk om

1.
procesgericht en constructief te werken volgens eigentijdse didactische inzichten en waar aangewezen ook gebruik makend van media en audiovisuele middelen
2.
een brede opleiding te geven
3.
zoveel en waar mogelijk rekening te houden met de interesse van de leerling
4.
de zelfstandigheid van de leerling te ontwikkelen zodat, wanneer hij onze school verlaat, hij in staat is om met de opgedane kennis en vaardigheden deel te nemen aan muzische activiteiten van zijn keuze
5.
oprecht en uitgebreid te evalueren zodat de leerling een juist beeld krijgt van zijn kwaliteiten maar evenzeer van zijn werkpunten

Individuele

gedrevenheid

Om zich goed en voldoende te kunnen ontwikkelen als muzikant, woordkunstenaar of danser is individuele gedrevenheid een belangrijke pijler. Dit uit zich onder meer door:
  • de leerling te stimuleren en aan te moedigen binnen zijn eigen mogelijkheden
  • de motivatie (liefde voor de taal, het instrument, de muziek, de dans) warm te houden
  • plezier en vreugde te beleven aan de gekozen kunstvorm door zowel de leerling als de leerkracht
  • blijk te geven van een regelmatige inzet (vakmanschap vereist nu eenmaal een regelmatige training)
  • de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de opleiding

Vakmanschap

Ook vakmanschap speelt een belangrijke rol in de opleiding die de leerling geniet aan onze academie. Een goede vakman:
  • bezit voldoende techniek en vakkennis
  • oefent nauwkeurig en geconcentreerd
  • heeft een goede werkhouding
  • heeft aandacht voor afwerking
  • verwerkt feedback in zijn opdrachten 

Ontwikkeling als kunstenaar, samenspeler,

onderzoeker en performer

Naast individuele gedrevenheid en vakmanschap werken wij ook aan de ontwikkeling van de leerling als kunstenaar, samenspeler, onderzoeker en performer.
De leerling leert zichzelf ontplooien via muziek, woord en/of dans. Naast het aanleren van het puur technische komt ook het creatieve, het dramatisch-expressieve, het muzikale aan bod. De leerling leert en durft experimenteren, spelen, improviseren, verbeelden en uitdrukken.
De leerling komt de gemaakte afspraken na. Het sociale aspect wordt benadrukt: samen spelen, dansen, kijken en luisteren naar elkaar, rekening houden met elkaar, respect tonen voor alle partijen. Er wordt gewerkt aan een positieve groepsdynamiek.
De leerling leert open staan voor het onbekende, zijn artistieke nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd. De leerling leert open staan voor feedback en ontwikkelt zelf ook een (kritische) visie omtrent de muziek-, woord- en danskunst. De leerling leert zijn eigen artistieke grenzen aftasten.
De leerling doet podiumervaring op zodat hij een beeld krijgt van zijn eigen kunnen en de rijkdom leert ervaren van de interactie met een publiek. De leerling leert zich voorbereiden op een toonmoment. De leerling leert omgaan met gezonde spanning voor een optreden.

Volwaardige partner

Wij willen ons als volwaardige partner profileren binnen het onderwijs- en cultuurlandschap van de regio Essen- Kalmthout:
1.
Wij gaan in de mate van het mogelijke graag in op vragen van externe partijen om concerten, academische zittingen, feesten, een muzisch project in de dagschool, een cultureel evenement… zowel met muziek, woord en dans mee op te luisteren en/of mee te organiseren/adviseren.
2.
Wij zetten zelf minimaal éénmaal per jaar onze deuren open voor het grote publiek.
3.
Op tal van interne evenementen (toonmomenten binnen en buiten de school, instrumentenvoorstelling, …) ontvangen wij graag ouders, sympathisanten en iedereen die interesse heeft voor muziek, woordkunst-drama en dans.
4.
Wij besteden aandacht en zorg aan het contact en de samenwerking met het dagonderwijs.
5.
Tal van onze leerlingen zijn op eigen initiatief of in het kader van de alternatieve leercontext lid van een culturele vereniging uit de buurt waar ze, mede door de opleiding die ze bij ons genieten, zich verder kwaliteitsvol kunnen ontwikkelen en aldus deel uit maken van het gemeentelijke culturele leven.
Het behoort niet tot de hoofddoelstellingen van onze school om alle leerlingen op te leiden tot professionele kunstenaars. Iedereen wordt aangemoedigd binnen zijn eigen mogelijkheden. Wij willen onze leerlingen een ingesteldheid bijbrengen waarbij men openstaat voor cultuur, met name muziek, woordkunst-drama en dans, van alle tijden en genres. Op die manier proberen wij onderricht aan te bieden dat voor kinderen en jongeren een verrijkende aanvulling is op het leerplichtonderwijs en voor de volwassenen meer kadert in de sfeer van verdere, nieuwe persoonlijke ontwikkeling.

Wij hopen ons steentje te kunnen bijdragen aan een meer intense kunstbeleving van alle leerlingen die les volgen aan onze academie.

Waar?

Kerkstraat 3
2910 Essen

Kerkeneind 21
2920 Kalmthout 

Heuvel 37
2920 Kalmthout 

Wat?

Wat nog?

Direct mee met al onze nieuwtjes?
Volg ons op sociale media!