jongeren (16 tot 25 jaar)

Inschrijven

Inschrijven kan op drie manieren: 

1. online via mijnacademie.be (hou het rijksregisternummer van de leerling bij de hand): Omwille van technische problemen bij de softwareleverancier kan je pas online inschrijven vanaf 6 juni.
2. door het papieren invulformulier ingevuld én ondertekend in de brievenbus van Muzarto te stoppen
3. voor wie de bovenstaande opties niet lukt: maak een telefonische afspraak met het secretariaat om langs te komen

Bezorg altijd de nodige documenten voor verminderd tarief of vrijstellingen aan het secretariaat. Bij voorkeur digitaal of stop ze in de brievenbus. 

Het inschrijvingsgeld wordt vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het schoolbestuur besliste in 2014 om het officiële inschrijvingsgeld te verhogen met 15 euro werkingskosten per leerling.

Dit betekent dat je voor het schooljaar 2020-2021 het volgende bedrag betaalt:
- Volwassenen: 333 euro: 318 euro + 15 euro (bijkomend inschrijvingsgeld schoolbestuur)
- Tussen 18 en 24 jaar: 149 euro: 134 euro + 15 euro (bijkomend inschrijvingsgeld schoolbestuur)
- Jongeren: 83 euro: 68 euro + 15 euro (bijkomend inschrijvingsgeld schoolbestuur)
- Leerlingen derde graad MCV ontdekker of onderzoeker betalen 15 euro extra voor de murosactiviteiten
- Leerlingen die binnen hetzefde domein een tweede optie/instrument kiezen betalen 25 euro extra per vak
- Vrije leerlingen in een groepsles betalen 100 euro 18+ of 40 euro voor jongeren
In sommige gevallen kan je recht op verminderd inschrijvingsgeld aanvragen. Die vermindering kan enkel worden toegepast indien een rechtsgeldig attest van een bevoegde overheidsinstelling wordt afgeleverd op het secretariaat. Meer informatie vind je onder de knop 'Verminderd inschrijvingsgeld'.
- Volwassenen verminderd tarief: 149 euro: 134 euro + 15 euro (bijkomend inschrijvingsgeld schoolbestuur)
- Jongeren verminderd tarief: 59 euro: 44 euro + 15 euro (bijkomend inschrijvingsgeld schoolbestuur)

Wanneer je ingeschreven bent bij Muzarto, ontvang je een factuur van het schoolbestuur (het gemeentebestuur van Essen). Wij vragen je deze factuur zo snel mogelijk te betalen; jouw inschrijving is immers pas definitief als ook het inschrijvingsgeld op de rekening staat. Maak gebruik van de gestructureerde mededeling.


 

Ga 1 pagina terug