jongeren (16 tot 25 jaar)

Volwassenen vanaf 15 jaar


DERDE GRAAD

KEUZE UIT:

1. OPTIE SPELTHEATER

Graad / leerjaar

1 uur / week

1 uur / week

3.1

Dramastudio

Speltheater

3.2

Dramastudio

Speltheater

3.3

Dramastudio

SpeltheaterOF 2. OPTIE VERTELTHEATER

Graad / leerjaar

1 uur / week

1 uur / week

3.1

Woordstudio

Storytelling

3.2

Woordstudio

Storytelling

3.3

Woordstudio

Storytelling
OF 3. OPTIE CREATIEF SPREKEN

Graad / leerjaar

2 uur / week

3.1

Woordlab

3.2

Woordlab

3.3

Woordlab
VIERDE GRAAD

KEUZE UIT:

1. VERTOLKEND ACTEUR - OPTIE SPELTHEATER

Graad / leerjaar

1 uur / week

1 uur / week

4.1

Dramalab

Theater

4.2

Dramalab

Theater

4.3

Dramalab

Theater2. VERTOLKEND ACTEUR - OPTIE VERTELTHEATER

Graad / leerjaar

1 uur / week

1 uur / week

4.1

Woordstudio

Verteltheater

4.2

Woordstudio

Verteltheater

4.3

Woordstudio

VertelheaterOF 3. CREËREND ACTEUR - OPTIE SPREKEN EN VERTELLEN

Graad / leerjaar

1 uur / week

1 uur / week

4.1

Dramalab

Storytelling of vertelkunst

4.2

Dramalab

Storytelling of vertelkunst

4.3

Dramalab

Storytelling of vertelkunstOF 4. CREËREND ACTEUR - OPTIE THEATERMAKER

Graad / leerjaar

1 uur / week

1 uur / week

4.1

Dramalab

theater maken

4.2

Dramalab

theater maken

4.3

Dramalab

theater makenVakinhouden

Dramastudio
In dramastudio leer je jezelf expressief uitdrukken in een rol.
Allerlei spelsituaties stimuleren je verbeelding, je concentratievermogen, je gevoel voor ritme, timing en je improvisatietalent. Alleen en met anderen duik je in speelstijlen, emoties, rollen, decors enz. en zetten we onze zintuigen open voor allerlei prikkels die we kunnen gebruiken om theater te maken.
Je leert jouw interpretatie van een personage vormgeven met een gepaste lichaamstaal en goede spreektechniek.
Je verkent taal en beweging, al improviserend of met vaste teksten om zo je expressieve vaardigheden te ontplooien.

Woordstudio
In de cursus Woordstudio werk je aan een degelijke spreektechniek en een natuurlijke zegging. Ademhaling, articulatie, uitspraak, stemdraagkracht en stemexpressie leer en oefen je door middel van technische oefeningen en teksten. De klank van je stem is ook belangrijk voor je toehoorders. Je stem is een uitgelezen instrument om je publiek te blijven boeien of zelfs te verbazen. Een aangenaam timbre en een dynamische intonatie bepalen mee of je boodschap duidelijk overkomt.
Dit alles passen we dan toe in ‘spreken en vertellen’.  Je overwint je spreekangst en leert je beter uit te drukken.

Speltheater/Theater
Kruip eens in de huid van iemand anders. Ontdek hoe het voelt om op een podium de gevleugelde woorden ‘to be or not to be’ uit te spreken. Leer je expressief uit te drukken in een rol in onze toneelklas. Aan de hand van improvisatieoefeningen en theaterteksten (dialogen en monologen) ga je dieper graven naar de drijfveren en achtergronden van een karakter. Stem, taal, beweging en emoties brengen je personage tot leven.  Je lichaam is het instrument waarmee je samen speelt en samen creëert.  In regelmatige toonmomenten breng je dit in de praktijk.  Bij de voorbereidingen van deze optredens, kom je in aanraking met allerlei aspecten van een echte theaterproductie: regie, decor, kostuums, …

Dramalab
Dramalab is binnen woord-drama een aanvulling op de lessen theater, spreken en vertellen, cabaret & comedy en theater maken.  Je maakt kennis met auteurs, theatergezelschappen, stijlen en stromingen. We gaan aan de slag met teksten en beeldmateriaal.  We duiken in de geschiedenis van het theater maar vergeten zeker niet de hedendaagse tendensen op het podium.
Elk trimester werken we rond een voorstelling die we samen bezoeken.  Deze wordt ingeleid en besproken.  We wisselen ervaringen en meningen uit, interpreteren en leggen verbanden met andere kunstvormen.  Zo scherp je je smaak en waardering voor diverse stijlen en stromingen binnen de kunsten aan.

Spreken en vertellen
In ‘spreken en vertellen’ hangen we aan elkaars lippen want een goed verhaal boeit jong en oud. Maar wat is een goed verhaal? En . . . hoe breng je het dan? Je leert spreek- en verteltechnieken waardoor je je publiek in de ban houdt. Je leert je verhaal opbouwen, structureren en kruiden. Want wanneer je optreden bezield is, boei je je publiek. Je werkt aan een actieve houding, gepaste gebaren, aangepaste mimiek, het juiste oogcontact en last but not least een dynamisch, dragend stemgebruik en een goede ademhaling. Je gaat aan de slag met bestaande en/of eigen verhalen en zoekt naar jouw kwaliteiten als spreker en/of verteller. Goed spreken en vertellen is vooral een kwestie van durf en . . . oefening.. 


Theater maken
Heb je zin om naast het spelen ook je eigen ideeën uit te werken?
In de cursus theatermaken gaan we uit van het concept van de makende speler en de spelende maker. Die twee disciplines voeden elkaar ten slotte. Vanuit de ervaring als speler die je opgedaan hebt in je vorige jaren ga je nu zelf productiegericht werken. Je ontwikkelt een visie op theater en een eigen creatieve stijl. Je krijgt inzicht in het creatieve proces van theater maken: materiaal verzamelen, concept maken, dramaturgie, scenografie en techniek.
En …we blijven natuurlijk ook spelen om ons spelinzicht en onze spelvaardigheden aan te scherpen en verschillende speelstijlen te onderzoeken.


Storytelling of vertelkunst
Storytelling of vertelkunst is een oeroude en weer opkomende podiumkunst. In deze cursus leer je verhalen beeldend vertellen zonder ze voor te lezen of zonder ze letterlijk van buiten te leren en voor te dragen. Je onderzoekt de structuur van de verhalen en brengt ze tot leven in de verbeelding van het publiek met je eigen woorden. Je smukt ze als het ware op met je eigen mogelijkheden: het gebruik van je stem en je lichaam, je mimiek, humor, spanning, ritme, vertelperspectieven, zintuiglijke beschrijvingen en nog veel meer. Alle verhalen kunnen hier aan bod komen: verhalen van nu en van vroeger, volksverhalen, mythes, legendes, sprookjes, stapelverhalen, broodje-aapverhalen, fabels, sagen, eigen verhalen of bestaande verhalen, voor jong en oud… We vertellen eerst voor elkaar in de veilige omgeving van de klas. Later kunnen we naar buiten treden om met onze verworven kunsten een publiek te beroeren 

Ga 1 pagina terug