jongeren (16 tot 25 jaar)

Specialisatiegraad

Als je uitmunt in een bepaald vak, kan je je hierin specialiseren. De beslissing of je al dan niet wordt toegelaten tot de specialisatiegraad komt van de directie in samenspraak met de vakleerkracht en wordt genomen op basis van de competenties, de motivatie en het potentieel van de leerling.

Je volgt 2u per week gedurende 2 jaar.


Graad / leerjaar  2u per week
 S.1 Specialisatievak(ken)
 S.2 Specialisatievak(ken)


 

Ga 1 pagina terug