jongeren (16 tot 25 jaar)

Kinderen vanaf 8 jaar - derde tot en met zesde leerjaar basisonderwijs


TWEEDE GRAAD

Graad / leerjaar

2 uur / week

2.1

Dansatelier

2.2

Dansatelier

2.3

Dansatelier

2.4

DansatelierVakinhoud

Dansatelier
In ons dansatelier dansen de kinderen 2u per week en leren ze de basis van het klassieke ballet en hedendaagse dans waarmee ze op een creatieve en dansante manier verschillende choreografieën aanleren. Ook wordt er improvisatie aangeboden. De aandacht in het dansatelier onder de 12 jaar ligt vooral op het ontdekken en verruimen van de begrippen 'beweging' en 'dans'. 

Ga 1 pagina terug