jongeren (16 tot 25 jaar)

Kinderen 6 en 7 jaar - eerste en tweede leerjaar basisonderwijs

EERSTE GRAAD

Kinderen van 6 en 7 jaar ontdekken gedurende 2 jaren elk domein van podiumkunsten (muziek, woordkunst-drama en dans) en beeldende kunsten. De nadruk ligt op muziek en woord, maar er worden telkens linken getrokken met beeld en beweging.

Graad / leerjaar

1 uur / week

1.1

Domeinoverschrijdende initiatie

1.2

Domeinoverschrijdende initiatieVakinhoud

Domeinoverschrijdende initiatie
In deze lessen (1 uur per week gedurende 2 jaren) komen de domeinen Muziek en Woord evenwaardig aan bod, maar ook Dans en Beeld komen af en toe om het hoekje loeren. We vertellen en maken verhalen uit boeken (soms met behulp van de kamishibai), we fantaseren, we zingen, we spelen spelletjes vol muziek en taal, we rijmen, we spelen grote en kleine instrumenten, we bewegen ritmisch, we luisteren naar muziek, ritmiek en taal, we spelen toneeltjes, we schrijven en tekenen partituren, we schrijven korte gedichten, …
 
 

Ga 1 pagina terug