jongeren (16 tot 25 jaar)

Van Damme Ellen

Leerkracht Muziekatelier en Groepsmusiceren


Wat is Muziekatelier

In de lessen Muziekatelier krijgen de leerlingen de basis aangereikt om vlot en zelfstandig partituren te lezen. Notennamen, maatcijfers, ritmes, muzikale aanduidingen, toonaarden, verschillende sleutels, … alles komt aan bod.

Een belangrijk onderdeel van de lessen is het vlot leren lezen en zingen van muziek.

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze thuis elke dag een 10-tal minuutjes de oefeningen lezen.

Ook het muzikale gehoor wordt getraind. De leerkracht speelt op de piano een melodietje voor. De leerlingen schrijven dat wijsje op met de juiste noten en ritmes, in de juiste maat. Dit noemen we melo-ritmisch dictee. Maar ook melodisch en ritmisch dictee worden ingeoefend.

Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan de theorie van de muziek: de voortekening met kruisen en mollen, de toonafstanden, grondnoten en dominanten, drieklanken, toonverwantschappen, ...

Elk nieuw aangebracht item wordt meestal ook onmiddellijk in de praktijk omgezet in de lessen Groepsmusiceren 

Ga 1 pagina terug