jongeren (16 tot 25 jaar)

Vanthillo Eric

Leerkracht Domeinoverschrijdende Initiatie en Woordatelier

Leerkracht woord


Afhankelijk van je leeftijd volg je:

Domeinoverschrijdende initiatie
In deze lessen (1 uur per week gedurende 2 jaren) komen de domeinen Muziek en Woord evenwaardig aan bod, maar ook Dans en Beeld komen af en toe om het hoekje loeren. We vertellen en maken verhalen uit boeken (soms met behulp van de kamishibai), we fantaseren, we zingen, we spelen spelletjes vol muziek en taal, we rijmen, we spelen grote en kleine instrumenten, we bewegen ritmisch, we luisteren naar muziek, ritmiek en taal, we spelen toneeltjes, we schrijven en tekenen partituren, we schrijven korte gedichten, …

Woordatelier
Spelenderwijs leer je de expressieve mogelijkheden van je lichaam kennen. Je oefent met teksten, gedichten en toneeltjes vaardigheden zoals samenspel, uitspraak en articulatie, fantasie, luisteren, dramatiseren, lichaamsbewustzijn enz.   

Dramastudio
Je leert jezelf expressief uitdrukken in een rol. 
Allerlei spelsituaties stimuleren je verbeelding, je concentratievermogen, je gevoel voor ritme, timing en je improvisatietalent.  Alleen en met anderen duik je in speelstijlen, emoties, rollen, decors enz. en zetten we onze zintuigen open voor allerlei prikkels die we kunnen gebruiken om theater te maken.  Je leert jouw interpretatie van een personage vormgeven met een gepaste lichaamstaal en goede spreektechniek.Je verkent taal en beweging, al improviserend of met vaste teksten om zo je expressieve vaardigheden te ontplooien.

Speltheater/Theater
Kruip eens in de huid van iemand anders. Ontdek hoe het voelt om op een podium de gevleugelde woorden ‘to be or not to be’ uit te spreken. Leer je expressief uit te drukken in een rol in onze toneelklas. Aan de hand van improvisatieoefeningen en theaterteksten (dialogen en monologen) ga je dieper graven naar de drijfveren en achtergronden van een karakter. Stem, taal, beweging en emoties brengen je personage tot leven.Je lichaam is het instrument waarmee je samen speelt en samen creëert.  In regelmatige toonmomenten breng je dit in de praktijk.  Bij de voorbereidingen van deze optredens, kom je in aanraking met allerlei aspecten van een echte theaterproductie: regie, decor, kostuums, …

Woordlab
Wil je niet alleen met theaterteksten aan de slag maar vind je poëzie, proza en /of kortverhalen zeker even boeiend?  Dan is woordlab voor jou een goede keuze. In dit vak staat de tekst centraal, ook je eigen tekst kan hier aan bod komen.  We gaan op zoek naar jouw creatieve vertelkracht en hoe je je tekst, verhaal, gedicht of theatertekst boeiend kan brengen.

Dramalab
Dramalab is een aanvulling op de lessen theater, spreken en vertellen, cabaret & comedy en theater maken. Je maakt kennis met auteurs, theatergezelschappen, stijlen en stromingen. We gaan aan de slag met teksten en beeldmateriaal en duiken in de geschiedenis van het theater maar vergeten zeker niet de hedendaagse tendensen op het podium.
Elk trimester werken we rond een voorstelling die we samen bezoeken.  Deze wordt ingeleid en besproken.  We wisselen ervaringen en meningen uit, interpreteren en leggen verbanden met andere kunstvormen.  Zo scherp je je smaak en waardering voor diverse stijlen en stromingen binnen de kunsten aan.

Spreken en vertellen
In ‘spreken en vertellen’ hangen we aan elkaars lippen want een goed verhaal boeit jong en oud. Maar wat is een goed verhaal? En . . . hoe breng je het dan? Je leert spreek- en verteltechnieken waardoor je je publiek in de ban houdt. Je leert je verhaal opbouwen, structureren en kruiden. Want wanneer je optreden bezield is, boei je je publiek. Je werkt aan een actieve houding, gepaste gebaren, aangepaste mimiek, het juiste oogcontact en last but not least een dynamisch, dragend stemgebruik en een goede ademhaling. Je gaat aan de slag met bestaande en/of eigen verhalen en zoekt naar jouw kwaliteiten als spreker en/of verteller. Goed spreken en vertellen is vooral een kwestie van durf en . . . oefening.

Cabaret & comedy
In cabaret en comedy ga je enerzijds aan de slag met bestaande en/of zelfgeschreven cabaretteksten.
Je richt je letterlijk tot het publiek en vertelt meestal solo, vanuit je eigen (verzonnen) beleving.
Je zal leren hoe je dmv bepaalde technieken mensen aan het lachen kan brengen.
Timing, mimiek en lichaamstaal spelen hierbij een cruciale rol.
Anderzijds willen we in deze lessen dieper ingaan op het verwerven van bepaalde technieken die gebruikt worden in komedies.  Wat moet je doen als speler om een tekst grappig te laten overkomen? Hoe breng je mensen aan het lachen door je spel?  We proberen dit uit in de praktijk met dialogen en fragmenten uit bestaande stukken…

Theater maken
Heb je zin om naast het spelen ook je eigen ideeën uit te werken?
In de cursus theatermaken gaan we uit van het concept van de makende speler en de spelende maker.  Die twee disciplines voeden elkaar ten slotte.  Vanuit de ervaring als speler die je opgedaan hebt in je vorige jaren ga je nu zelf productiegericht werken. Je ontwikkelt een visie op theater en een eigen creatieve stijl.  Je krijgt inzicht in het creatieve proces van theater maken: materiaal verzamelen, concept maken, dramaturgie, scenografie en techniek.
 

Ga 1 pagina terug