jongeren (16 tot 25 jaar)

Aernouts Hans

Leerkracht kopers en Muziekatelier JPR


Wat zijn kopers?

Bij de koperinstrumenten ontstaat het geluid door de lippen tegen het mondstuk te plaatsen en met de adem in trilling te brengen. De ventielen zorgen ervoor dat de buis van het instrument verkort (hogere tonen) of verlengd (lagere tonen) wordt waardoor je verschillende tonen kan maken.

De trompet klinkt helder en doordringend omdat hij maar een korte en tamelijk dunne buis heeft. Primitieve voorlopers van de trompet bestonden al 2000 jaar voor Christus. Eén van de oudste bronnen die melding maakt van trompetten, is de Bijbel. Hier wordt gesproken over bazuinen of zilveren trompetten van zo'n 50 centimeter lang. Deze trompetten waren niet veel meer dan een rechte buis die aan het eind in een beker uitliep. Tijdens de middeleeuwen was de trompet zo goed als uitgestorven in Europa. De kruisvaarders brachten het instrument terug mee naar de rijke vorstenhoven.

De trombone wordt bespeeld door een U-vormige buis, die los aan het instrument zit, in of uit te schuiven. Daarom durft men ook wel eens van een schuiftrompet spreken. Het is een koperblazer met een indrukwekkende en tamelijk lage klank, die bijzonder krachtig en feestelijk boven het orkest uitgalmt. Dat het in- en uitschuiven van die buis met veel zorg moet gebeuren, had je meteen al door, natuurlijk. Wanneer de tonen immers over elkaar glijden, klinkt dat meestal niet zo best. Er is dus heel wat oefening en een prima gehoor nodig om bazuin te spelen.

De tuba doet pas rond 1800 zijn intrede in de muziekwereld, eerst in militaire muziekkorpsen en pas veel later in het orkest. Samen met de fagotten en de contrabassen zorgen ze voor de bastonen. Je zet het grote mondstuk aan je mond en blaast: je lippen trillen en de lucht van je longen wordt in het grote instrument gevoerd. Je wijzigt de toon door de ventielen te bedienen. Denk maar niet dat je een stoere koperboy moet zijn om de tuba tegen je lippen te zetten en van blaas te gaan, meisjes kunnen evenzeer dit instrument bespelen.


Wat kan ik zoal spelen op een koperen blaasinstrument?

De koperen blaasinstrumenten zijn erg populair in brassbands, koperensembles, symfonie– en harmonieorkesten. Daarnaast geven ze ook kracht en kleur aan dans-, pop– en jazzmuziek.


Om te luisteren hoe de trompet klinkt, klik je hier.

Om te luisteren hoe de trombone klinkt, klik je hier.

Om te luisteren hoe de hoorn klinkt, klik je hier.

Om te luisteren hoe het euphonium klinkt, klik je hier.

 

Ga 1 pagina terug