jongeren (16 tot 25 jaar)

Muziek Mozaïek

Het project Mozaïek is bedoeld voor kinderen vanaf acht jaar die een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs hebben (type basisaanbod).
Deze kinderen met leerproblemen, ontwikkelingsstoornissen of een licht mentale handicap worden in de Mozaïekklas op een aangepaste manier begeleid door twee leerkrachten.

Je volgt 1 uur muziekatelier en 1 uur instrument op je eigen tempo.
Als blijkt dat het concentratievermogen beperkter is, kan in overleg afgesproken worden dat de lestijd wordt ingekort. Je traject wordt dus individueel bepaald en kan verschillen van kind tot kind.

Bij de inschrijving voor dit individueel aangepast curriculum krijgen de ouders een vragenlijst mee naar huis over de interesses, sterktes, uitdagingen, ontwikkeling op verschillende gebieden en andere belangrijke informatie over de leerling. Ook de verwachtingen en de toekomstvisie van de ouders komt aan bod.

De ouders worden vervolgens begin september uitgenodigd voor een gesprek met de leerkrachten van de Mozaïekklas en de zorgcoördinator.
De vragenlijst wordt dan overlopen om de leerling zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Via een lijst met basiscompetenties wordt ook al nagedacht wat haalbaar is voor de leerling en wat niet.

In het muziekatelier worden noten en ritmes aangeleerd, wordt er gewerkt aan gehoorvorming, wordt de basiskennis van muzikale begrippen ingeoefend en wordt er vooral heel veel gezongen en samen gemusiceerd met Orff-instrumenten, djembé's en in een later stadium met het eigen instrument. 


    Ga 1 pagina terug