jongeren (16 tot 25 jaar)

Artistiek pedagogisch project

Muzarto, de academie voor muziek, woord en dans van Essen-Kalmthout telt bijna 800 leerlingen en 40 leerkrachten. Deze cijfers leren ons dat wij een middelgrote school zijn die, mede door zijn ligging, een landelijke en huiselijke sfeer uitstraalt.

Er wordt gestreefd naar een open sfeer waarin alle participanten zich kunnen thuis voelen en aanvaard worden met kwaliteiten en beperkingen.

Onze school biedt MUZisch ARTistiek Onderwijs aan in de disciplines muziek, woord en dans aan kinderen, jongeren en volwassenen. Hierbij vinden wij belangrijk dat:

1. de leerlingen gestimuleerd en aangemoedigd worden binnen hun eigen mogelijkheden

2. de motivatie (liefde voor de taal, het instrument, de muziek, dans) wordt warm gehouden

3. er procesgericht, constructief wordt gewerkt volgens eigentijdse didactische inzichten

4. naast het aanleren van het puur technische ook het creatieve, het dramatisch-expressieve, het muzikale aan bod komt

5. de leerlingen leren open staan voor het onbekende

6. er tevens rekening wordt gehouden met de interesse van de leerling

7. de leerling blijk geeft van een regelmatige inzet (technische en artistieke vaardigheden vereisen nu eenmaal een regelmatige training)

8. gemaakte afspraken worden nageleefd (attitudevorming)

9. het sociale aspect dat deze kunsten inhoudt ook wordt benadrukt (samen spelen, dansen, kijken en luisteren naar elkaar)

10. er plezier en vreugde wordt beleefd door zowel de leerling als de leerkracht

11. de leerling zichzelf leert ontplooien via muziek, woord en/of dans

12. de leerling een zelfstandigheid ontwikkelt zodat hij/zij die onze school verlaat in staat is om met de opgedane kennis en vaardigheden deel te nemen aan muzische activiteiten van zijn/haar keuze

13. er oprecht en regelmatig wordt geëvalueerd zodat er geen verkeerd beeld wordt gegeven

14. de leerlingen leren openstaan voor kritiek en dat ze zelf ook een visie ontwikkelen omtrent de muziek-, woord- en danskunst

15. de leerlingen podiumervaring opdoen zodat ze een beeld krijgen van hun eigen kunnen en de rijkdom leren ervaren van de interactie uitvoerder-publiek

16. de ouders betrokken zijn


Wij willen ons als volwaardige partner profileren binnen het cultuurlandschap van de regio Essen- Kalmthout:
- wij gaan in de mate van het mogelijke graag in op vragen van externe partijen om concerten, academische zittingen, feesten, een muzisch project in de dagschool, een cultureel evenement , … zowel met muziek, woord en dans mee op te luisteren en/of mee te organiseren, adviseren.
- wij zetten zelf minimaal éénmaal per jaar onze deuren open voor het grote publiek.
- op tal van interne evenementen (voordrachten binnen en buiten de school, openbare examens, instrumentenvoorstelling, …) ontvangen wij graag ouders, sympathisanten en iedereen die interesse heeft voor muziek, woord en dans.
- verschillende van onze leerlingen zijn lid van een culturele vereniging uit de buurt waar ze, mede door de opleiding die ze bij ons genieten, als volwaardig element mogen worden beschouwd.

Het behoort zeker niet tot de hoofdbedoeling van onze school om alle leerlingen op te leiden tot professionele kunstenaars. Iedereen wordt aangemoedigd binnen zijn eigen mogelijkheden. Wij willen onze leerlingen een ingesteldheid aanleren waarbij men openstaat voor cultuur, met name muziek, woord en dans, van alle tijden en genres.

Op die manier proberen wij onderricht aan te bieden dat voor kinderen en jongeren een verrijkende aanvulling is op het leerplichtonderwijs en voor de volwassenen meer kadert in de sfeer van verdere, nieuwe persoonlijke ontwikkeling.

Wij hopen ons steentje te kunnen bijdragen aan een meer intense kunstbeleving van alle leerlingen die les volgen aan onze academie.

 

Ga 1 pagina terug