jongeren (16 tot 25 jaar)

Activiteiten

Workshop Sound Painting o.l.v. Johan Sabbe te Essen van 10u tot 12u30 of van 14u tot 16u30.

Musiceren zonder partituur, acteren zonder tekst: in Soundpainting doen leerlingen dat zonder enige voorkennis van improvisatie. De leerling krijgt met gebaren opdrachten, van heel eenvoudig (speel een lange toon, herhaal enkel woorden...) tot heel complex. De leerling wordt gestimuleerd om speels de grenzen van zijn kunnen te verleggen.

Per sessies zijn maximaal 20 leerlingen toegelaten.
Deze workshop staat open voor alle leerkrachten en leerlingen 4 de graad uit alle domeinen en kost, na aftrek van de financiële ondersteuning door het schoolbestuur, 8 euro per deelnemer.
Betaling gebeurt bij inschrijving op het secretariaat in Essen of in Kalmthout.
Snel inschrijven is de boodschap: ten laatste op zaterdag 1 februari.

Inschrijven via: secretariaatessen@muzarto.be of secretariaatkalmthout@muzarto.be .
En voor de muzikanten: niet vergeten je instrument mee te brengen!Begin: 08.02.2020

Ga 1 pagina terug