jongeren (16 tot 25 jaar)

Activiteiten

Openlesmomenten voor 1.2 domeinoverschrijdende initiatie en alle nieuwe leerlingen vanaf 8 jaar

In bijlage vindt u het detail van de openlesweek voor 1.2 domeinoverschrijdende ititiatie en alle nieuwe leerlingen vanaf 8 jaarBegin: 17.06.2019  Einde: 22.06.2019

Download: Openlesmomenten initiatie

Ga 1 pagina terug